Pro-crypto senator Cynthia Lummis discloses up to $100K BTC purchase